Комунікат

 

Президія Европейського Конґресу Українців (ЕКУ) подає до загального відома членства ЕКУ й всього українського громадянства в Европі й в діяспорі, що в днях 26-27 жовтня 2002 року в м. Атени (Афіни) в Греції відбулася:-

 

VI  НАРАДА  ГОЛІВ  ОРГАНІЗАЦІЙ-ЧЛЕНІВ

ЕВРОПЕЙСЬКОГО  КОНҐРЕСУ  УКРАЇНЦІВ

 

У Нараді взяли участь члени Президії та Секретаріяту Голова ЕКУ, мґр Левко Довгович (Словаччина); 1-ий заступник Голови ЕКУ, п-і Ярослава Хортяні (Угорщина) члени Секретаріяту ЕКУ, д-р Любомир Мазур, пп. Федір Курляк і Маркіян Шептицький (Велика Британія) та умандатовані представники членів Европейського Конґресу Українців, делеґати від Центральних громадських установ з таких Европейських країн:

Бельгія Головна Рада Українських Громадських Організацій у Бельгії-Український Допомоговий Комітет (ГРУГОБ-УДК) мґр Омелян Коваль; Болгарія Болгарсько-Українська Фундація Мати Україна (БУФМУ) пп. Валентина Драгулева, Олена Коцева, Лариса Нінова; Велика Британія вищезгадані члени Секретаріяту ЕКУ разом з п. Миколою Матвіївським у ролі представників Союзу Українців у Великій Британії (СУБ) та Об'єднання бувших Вояків Українців у Великій Британії (ОбВУ) і представник Організації Українських Жінок у Великій Британії [Секції СУБ] (ОУЖ) п-і Люба Фостун; Греція Українсько-Грецька Думка (УГД) п-і Галина Маслюк-Какку;  Естонія Українське Земляцтво в Естонії (УЗЕ) п-і Віра Коник; Румунія Союз Українців у Румунії (СУР) мґр. Степан і пані Вірґінія Ткачук; Словаччина Координаційна Рада Українців у Словаччині (КРУС) д-р Оленка Довгович; Угорщина вищезгаданий член Президії ЕКУ і представник Товариства Української Культури в Угорщині (ТУКУ) разом з п-і Наталею Шойтош; Чехія Українська Ініціятива у Чеській Республіці (УІЧР) п-на Ленка Кнап і Богдан Райчинець; Югославія Союз Русинів-Українців у Югославії (СРУЮ) п-і Марія Сакач; Товариство Української мови, літератури й культури Просвіта (ТУП) пп. Василь Дацишин і Мирослав Хочак.

Переданими голосами були заступлені члени ЕКУ з таких країн: Литва Громада Українців Литви (ГУЛ); Еспанія Українська Асоціяція в Еспанії (УАЕ); Боснія Українська Асоціяція Творчої Інтелігенції Світ Культури (УАТІ-СК).

Збагатили Нараду своєю гостинною присутністю Генеральний Консул України в Греції, п. С. Альошин, Президент Грецько-Української Торговельної Палати, п. Я. Поліхронопулос, Президент Світового Конґресу Українців, д-р Аскольд Лозинський та представник Об'єднання Українських Жінок у Німеччині, п-і Ірина Сп'єх.

26 жовтня в готелі Александрос в Атенах (Афінах) голова ЕКУ, мґр Левко Довгович, привітав запрошених грецьких та українських гостей та присутиіх делеґатів організацій-членів ЕКУ та відкрив VI Нараду молитвою Отче Наш.  Опісля однохвилинною мовчанкою вшановано пам'ять бл. пам. Володимира Серкіза (Польща), п-і Єви Ґріґаші (Угорщина), Корнелія Регуша (Румунія) та всіх неназваних провідних громадських діячів, працівників у системі ЕКУ, які відійшли у вічність від часу Х З'їзду ЕКУ в Будапешті.

Нарадою керувала Президія ЕКУ в особах Голови, мґр Левка Довговича й 1-го заступника Голови, п-і Ярослава Хортяні.  Секретарювали члени Секретаріяту ЕКУ д-р Любомир Мазур і Федір Курляк.  Після усних привітів від Генерального Консула України в Греції, Президента Грецько-Української Торговельної Палати та зачитання писемних привітів від організацій-членів ЕКУ Громади Українців у Литві та Об'єднання Українців у Польщі, Голова Секретаріяту ЕКУ зазвітував, що з вищезгаданою кількістю делеґатів VI Нарада організацій-членів ЕКУ, відповідно до параграфу 5.4. Статуту ЕКУ, мала кворум і була правосильною, щоби  вирішувати всі справи в пропонованому денному порядку, який з черги став затверджений.

Далі були обрані Робочі Комісії VI Наради ЕКУ, як слідує: (а) Контрольно-ревізійна комісія пп. мґр Омелян Коваль (Бельгія), Ярослава Хортяні (Угорщина), Ірина Сп'єх (Німеччина) та Віра Коник (Естонія); (б) Резолюційна комісія пп. Микола Матвіївський (В.Британія), Галина Маслюк (Греція), Наталка Шойтош (Угорщина) і Богдан Райчинець (Чеська Республіка).

Після прийняття і затвердження протоколу Х З'їзду Европейського Конґресу Українців, що відбувся в Будапешті 16-17 листопада 2001 р., Нарада приступила до обговорення виринаючих справ з протоколу, а саме, остаточного прийняття в дійсне членство ЕКУ з статусу дотогочасного умовного членства - Українсько-Грецької Думки (колишньої Асоціяція Українців у Греції), Болгарсько-Української Фундації Мати Україна, Товариства Української мови, літератури й культури Просвіта (Югославія) та Союзу Русинів і Українців у Югославії.  Далі був проведений аналіз з стану виконання постанов Х З'їзду ЕКУ.

Про діяльність Президії і Секретаріяту ЕКУ за час від 17 листопада 2001 р. по 26 жовтня 2002 р. звітували вищезгадані Голова, Голова Секретаріяту й Скарбник ЕКУ, а за працю Комісій ЕКУ звітували мґр Омелян Коваль від імені науково-виховної комісії, а за відсутнього Голови Молодечої Комісії, п. Петра Тиму (Польща), прочитав звіт Голова Секретаріяту ЕКУ.   Далі було звітування з діяльности організацій-членів ЕКУ.  Грунтовно обговоривши звітування, зокрема Робочих комісій ЕКУ та різні аспекти діяльности складових частин зорганізованої української громадськости Европи, доповнено дотогочасний склад Науково-Виховної Комісії ЕКУ особою п-і Ярослави Хортяні, п. Богдана Райчинця обрано на Голову Молодечої Комісії ЕКУ, а п. Миколу Матвіївського обрано Головою Комісії Зовнішніх Зв'язків ЕКУ.

З черги прийнято в умовне членство ЕКУ дві новозаявлені організації - Об'єднання Українських Жінок у Німеччині та Конґрес Українців Естонії.

На внесок Контрольно-Ревізійної Комісії VI Наради ЕКУ, Нарада прийняла до відома й схвалила діяльність Президії та Секретаріяту ЕКУ за звітний період.

Далі під час Наради були обговорені ще такі питання: Українська Всесвітня Координаційна Рада рік після ІІІ Всевсітнього Форуму Українців; VIII Світовий Конґрес Українців Київ 2003 р.; висновки з програми Закордонне українство на період до 2005 року; черговий законопроєкт про Закордонне українство; усучаснення Статуту ЕКУ та плян праці ЕКУ на період 2002-03 рр.

Перед закриттям VI Наради ЕКУ на внесок Резолюційної Комісії VI Наради ЕКУ, після грунтовного обговорення, були прийняті й затверджені такі постанови:

 

1.              VI Нарада ЕКУ зобов'язує всіх членів ЕКУ:

-                 провести відповідні заходи для пояснення історичної правди про Голодомор 1932-1933 pp. як про один з найжахливіших актів геноциду в історії людства;

-                 звернутися листом до Президента України, Кабінету Міністрів, Верховної Ради та урядів окремих країн, які посередьно представлені членами ЕКУ, з проханням уможливити доступ усім науковцям, історикам, дослідникам з України та з цілого світу до заборонених архівних матеріялів та документів стосовно великого "Голодомору";

-                 на окремих теренах дії організацій-членів ЕКУ відповідним чином приділити Голодомору 1932-1933 pp. максимальну увагу і, в міру своїх можливостей, намагатися включити у програми середніх і вищих учбових закладів правдиве пояснення історичних фактів про Голодомор, проводити пояснювальну кампанію у засобах масової інформації та прикласти всіх зусиль, щоб по різних каналах телебачення у 2003 р. транслювався відомий документальний фільм Ярослава Новицького Жнива розпачу.

2.              З нагоди 350-річчя Переяславської Ради-Угоди VI Нарада ЕКУ закликає всіх членів ЕКУ провести на теренах своєї дії відповідні заходи щоби висвітлити історичну правду про подію, яка остаточно довела до спотворення історії України та поневолення українського народу.

3.              VI Нарада ЕКУ доручає Секретаріятові ЕКУ простежити, чому Постанова ч. 1003 Кабінету Міністрів України Про внесення змін до Правил оформлення візових документів для в'їзду в Україну з 9 серпня 2001 р. не впроваджується з передбаченими пільгами для провідних діячів з українського суспільно-громадського сектору поза межами України.

4.              VI Нарада ЕКУ доручає новообраному Голові Молодечої Комісії ЕКУ Богданові Райчинцю (Чехія) скликати до лютого 2003-го року засідання Молодіжної Координаційної Ради при ЕКУ (яка була створена в Будапешті в 1999-му році) з метою обговорити її дальшу діяльність.

5.              VI Нарада ЕКУ вітає і підтримує проведення VIII Світового Конґресу Українців в Україні і закликає усіх членів ЕКУ взяти активну участь у його роботі.

6.              VI Нарада ЕКУ доручає Секретаріятові ЕКУ та всім складовим організаціям-членам вислати листи до Верховної Ради України у справі остаточного визнання ОУН-УПА воюючою стороною в боях за волю України.

7.              VI Нарада ЕКУ закликає організацій-членів ЕКУ постійно користуватись дотогочасною можливістю, надсиланням плянів праці та інформації про діяльність, про визначніші заходи, тощо, на інтернет-сторінку ЕКУ: (www. ukrajinci.hu/EKU.htm) а також до Секретаріяту ЕКУ за адресою (ecusec@augb.co.uk).

8.              На основі Звернення Координаційної Ради Русинів-Українців Словаччини, яке було передане учасникам VI Наради ЕКУ в Атенах (Афінах), Нарада закликає представників організацій-членів ЕКУ, щоб під час зустрічей з представниками Українського Уряду та дальшими компетентними чинниками у своїх країнах, і також Европейського Союзу, звертали увагу на денаціоналізаційні дії між автохтонним населенням Русинів-Українців Словаччини, з метою допомоги збереження ідентичности найзахіднішої гілки українського народу.

9.              VI Нарада ЕКУ стверджує, що всі положення у попередніх Резолюціях залишаються в силі.

 

 

За Секретаріят Европейського Конґресу Українців

 

Д-р Любомир Мазур                                                                                                                   Федір Курляк

Голова                                                                                                                                                  Секретар

Лондон, 5 листопада 2002 р.