MAGYARORSZÁGI UKRÁNSÁG KRÓNIKÁJA TÁRSADALMI KILÁTÓ TÖRTÉNELEM
AZ 1932-1933-AS HOLODOMOR KULTÚRA UKRÁN KONYHA RECEPTJEI ARCHÍVUM
A Világszövetség megnyitja kapuit
 
Kisebbségek hónapja Vácott
 
Vasárnapi iskola Várpalotán
 
A Ferencváros ünnepén
 
A Világszövetség megnyitja kapuit
Szeptember 3-6. között tartotta éves tanácskozását Rómában az Ukrán Nőszervezetek Világszövetsége

A Világszövetség névjegye
 
A szervezet központja Torontóban van. Elnöke Marija Skambara. A Világszövetség súlyát és tevékenységének hatékonyságát bizonyítja többek közt az a tény is, hogy a szervezetnek a közelmúltig három képviselője is volt az ENSZ-ben, például tagjai voltak a Nők Világtanácsának
 Eddigi tanácskozásaikat hagyományosan Kanadában vagy az Egyesült Államokban tartották, az idei találkozóra azonban az olasz fővárosban került sor. A rendezvényre, vendégként meghívást kapott Hartyányi Jaroszláva az UOÖ elnöke is, akit arról kérdeztünk, miért lett az idén Róma a tanácskozás helyszíne. – A hagyományoktól való eltérést az indokolta, hogy az utóbbi időben számos nyugat-európai nőszervezet csatlakozott a Világszövetséghez – mondja Hartyányi Jaroszláva. – Mi több, napjainkban honfitársnőink gondjainak egész csokra kötődik ehhez a földrészhez. Nem kizárt, hogy a jövőben már az öreg kontinensen rendezi tanácskozásait a Világszövetség.
 Az egyre romló társadalmi-gazdasági körülmények következtében az utóbbi időben ugyanis tömegessé vált a nők kiáramlása Nyugatra. Honfitársnőink ezreivel, sőt tízezreivel találkozhatunk Skandináviában, Németországban, Olaszországban, Franciaországban, Görögországban, Portugáliában és az EU más országaiban. Közülük sokan gyarapították az emigráns ukrán nőszervezetek létszámát, illetve újakat alapítottak – mondta Jaroszláva asszony.
 A szervezet vezető jól ismerik a MUKE és az UOÖ tevékenységét, mégis arra kérték az elnök-asszonyt, hogy személyesen számoljon be a magyarországi ukránok sikereiről. – Jó volt látni, milyen tárgyszerűen és eredményesen tudnak dolgozni az ukrán nők – nyilatkozta a Hromadának Hartyányi Jaroszláva.

Rabszolganők
 
 A római tanácskozás központi témája az emberkereskedelem, ezen belül is a női kiszolgáltatottság volt. A Világszövetség tanácskozásának részvevői sajnálattal állapították meg, hogy az szerelem illegális „papnőinek” egy része ukrán. Ezek a nők nem saját akaratukból kerülnek bonyolult élethelyzetbe. Esetenként teljes keresetüket odaadják fogvatartóiknak. Eközben pedig még a legelemibb emberi jogaiktól is megfosztják őket.
 Hartyányi Jaroszláva szerint ezek a nők képtelenek önállóan kitörni a rabságból, ezért szükségük van jogászok, diplomaták és a nemzetközi szervezetek segítségére. Egyébként már működnek olyan szervezetek, amelyek segítik az erőszak áldozatait, hogy egy ideig névtelenség leple alatt elrejtőzzenek az őket figyelő világ szeme elől.
 A tanácskozáson többek közt felszólaltak azoknak az olaszországi katolikus misszióknak a képviselői, amelyek már szereztek bizonyos gyakorlatot az alvilág áldozatainak felkarolásában. Két apáca beszámolt arról, hogy az emberkereskedelem és a női kiszolgáltatottság témája napirenden van a vatikáni Szentszéknél is. Az ukrán nőszervezetek nevében Észtország képviselője, egy jogásznő szólalt fel. Hartyányi Jaroszláva utalt rá, hogy az észtországi küldött felszólalásában nemcsak saját országát érintette, de szólt egyes skandináv államokról is.
 A Nápolyban élő ukrán nők rámutattak, hogy Olaszországban nagyon bizonytalan a bevándorolt ukrán nők jogállása.
 
 Az ukrán nőszervezetek tapasztalatai
 
 Az UOÖ elnöke a tanácskozáson szerzett ismeretek közül azokat tartotta a leghasznosabbaknak, amelyek megmutatták, milyen befolyásolási eszközökkel élnek egyes nőszervezetek a különféle problémák megoldása során az adott ország politikai közegében és közigazgatásában. – A fejlett demokráciákban az ukrán nőszervezetek kapcsolatban állnak a kormánnyal is – mondta Hartyányi Jaroszláva. – Rómában meggyőződtem arról, hogy az ukrán nő a közösségi munka mozgatórugója. Teljes odaadással végzik a közösségi munkát, és minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy munkájukat siker koronázza – foglalta össze Jaroszláva asszony.
 A külföldön élő ukrán nők kiterjedt jótékonysági tevékenységet folytatnak. Az UOÖ elnök-asszonya érdeklődéssel hallgatta az angliai ukrán nőszervezetek küldötteinek beszámolóit. Ebben az országban alapítványokat hoztak létre az ukrán anyák és gyermekek támogatására. Ezek a szervezetek gyakran nyújtanak segítséget beteg ukrajnai gyerekek angliai gyógykezeléséhez, illetve sebészeti beavatkozások finanszírozásához. Gyógyszereket küldenek a rászorulóknak.
 
 - A Világszövetségben nagyra értékelik a munkánkat, és nagy figyelemmel tanulmányozzák a magyarországi gyakorlatot – mondta Hartyányi Jaroszláva.
 Az UOÖ elnökét azonban arra is figyelmeztették Rómában, hogy a Világszövetség anyagi és pénzeszközei igencsak korlátozottak. Egyetlen fillér támogatást sem kapnak a kanadai kormánytól. – Tulajdonképpen csak a tagdíjakkal és önkéntes adományokkal rendelkeznek – mondta Jaroszláva asszony. A Világszövetség negyedévenként kiad egy hírlevelet, továbbá az ukrán nyelv, kultúra és történelem alapos megismerését szolgáló módszertani tanulmányok jelentet meg. A külföldi ukrán intézmények sokat segítik a FÁK országaiban újonnan alakult ukrán szervezeteket, s valamivel csekélyebb mértékben a közép-európai közösségeket. – Ugyanakkor megelégedéssel tölt el bennünket, hogy a diaszpórának módjában áll megfelelő ösztöndíjat biztosítani a híres nyugati egyetemeken tanuló ukrán fiataloknak – jegyezte meg Hartyányi Jaroszláva.

A külföldi nőszervezetek és az ukrajnai elnökválasztás
 
 A római tanácskozáson A mi Ukrajnánk ellenzéki frakció nevében Lilija Hrihorovics, az ukrán Legfelső Tanács képviselője szólalt fel. Beszámolt a tanácskozás küldötteinek és vendégeinek a választási kampány során kialakult nagyon aggasztó helyzetről. Véleménye szerint kiélezett a küzdelem, és a hatalom nagy nyomást gyakorol az ellenzékre. Egyes kormánypárti jelöltek erősen oroszbarát magatartást tanúsítanak. A diaszpóra nőszervezetei arra törekszenek, hogy befolyásolják a helyzetet. Megfigyelőket küldenek Ukrajna külképviseleteire. Ezen kívül a Világszövetség több tagja készül Ukrajnába, hogy a helyszínen kövesse a választási eseményeket. Többek közt máris meghirdettek egy pénzgyűjtési akciót a megfigyelők ukrajnai útjának finanszírozása céljából. A külföldi nőszervezetek tagja megpróbálják rábeszélni a frissen érkezetteket, hogy éljenek állampolgári jogaikkal, és szavazzanak a méltó jelöltre. – Spanyolországban, Olaszországban, Portugáliában és Németországban nagyon sokat fog érni a szavazatuk – összegezte az elképzelést Hartyányi Jaroszláva. A külföldön munkát vállaló ukrán nők azonban gyakran úgy gondolják, hogy jobb elkerülni az ukrán nagykövetségeket, mert előfordulhat, hogy az utolsó pillanatban egy másik jelöltre beszélik rá őket, vagy megpróbálnak nyomást gyakorolni a választókra. Ennek következtében elveszhetnek a hazafias meggyőződésű ukrán választópolgárok értékes szavazati – osztották meg velünk aggodalmaikat a római tanácskozás küldöttei.
 A tanácskozás részvevői szemrehányásokkal illették az ukrán nagykövetségeket. Kifogásolták, hogy ezek a képviseletek teljesen eloroszosodtak, nem képviselik az ukrán állampolgárok érdekeit, lekicsinylően bánnak a diaszpórában élő ukránokkal. Nagyon gyengék a követségek kapcsolatai az ukrán nőszervezetekkel. A tanácskozáson szó esett arról, hogy a külképviseletek munkatársai nyilvánvaló fenntartásokkal viszonyulnak honfitársaikhoz, illetve megpróbálják felhasználni őket saját céljaik érdekében. Ezek a módszerek csökkentik a bizalmat az ukrán diplomaták, és egyben az általuk képviselt ország iránt – mondták a római tanácskozás részvevői.
 Egyébként a Világszövetség javasolta, hogy a Magyarországon élő ukrán nők is lépjenek be a szervezetbe. Az ajánlatot figyelmesen tanulmányozzuk.
 
 
Vaszil Ploszkina
 
Másodközlés esetén hivatkozzon a HROMADA - ra