TÁRSADALMI KILÁTÓ MAGYARORSZÁGI UKRÁNSÁG KRÓNIKÁJA  
TÖRTÉNELEM UKRÁN KONYHA RECEPTJEI ARCHÍVUM
Viktor Juscsenko ukrán elnök beszéde
Magyarországi ukránok Ukrajna elnökének beiktatásán
Sajtóközlemény
Anyanyelv Nemzetközi Napja
Viktor Juscsenko ukrán elnök beszéde

Szeretett ukrán népem, vendégeink, tisztelt ukrán közösség, tisztelt ukrán Hrescsatik és Majdan!
Ukrajna ma szabad és független, ledobta válláról a múlt terhét. Többé már senki sem meri nekünk megparancsolni, hogyan éljünk, és kit válasszunk. Én a nép akaratából lettem elnök. Mi mindnyájan a nép fiai és lányai vagyunk. Az önök szemébe nézve szeretnék ma beszélni.
Nagy megtiszteltetés szabad emberekhez szólni, akik nemcsak az ukrán zászlót tartják a kezükben, hanem hazájuk sorsát is.
Ez előtt a nép előtt szeretném folytatni az eskümet. Esküszöm, hogy megváltoztatjuk az életet Ukrajnában. Az én győzelmem az egész ukrán nép és minden egyes polgár győzelme.
Köszönöm Istennek, hogy hitet, reményt és szeretetet adott nekünk. Ezekkel sikerült győznünk. Azért imádkozom, hogy szívünkben megőrizzük ezeket az eszményeket.
Köszönöm az ukrán népnek a hitet, köszönöm személy szerint mindenkinek, akik megértették szavaimat: "Hiszek Ukrajnában, tudom a kötelességemet, és együtt győzünk!"
Önök utat nyitottak hazánknak a jövőbe.
Köszönöm mindenkinek, Ukrajna minden egyes polgárának, bárkire is adta szavazatát. Az én győzelmem mindenki diadala. Mindenkinek jogában áll kijelölni Ukrajna útját, mindenkinek joga kiválasztani a neki tetsző színeket.
De kedves barátaim, kedves ukránok, a mi közös választásunk az ukrán zászló színei, ez köt össze bennünket, éljünk akár Keleten, Nyugaton, Északon, avagy Délen.
Köszönettel tartozom a győzelemért dolgozó csapatomnak. Ti, drága bajtársaim megingathatatlanok voltatok a közösen megtett út során, és hiszem, hogy fáradhatatlanok lesztek az előttünk álló munkában is.
Köszönöm a családomnak, a felségemnek, a gyermekeimnek és az unokáimnak. Ti velem voltatok a legnehezebb napokban is. Most velem ünnepeltek. Hiszem, hogy mindig is reményt és támaszt találok nálatok.
Mély főhajtással köszönöm meg a tudást, amit édesapámtól, Juscsenko Andrij Andrijovicstól, egy Szumi megyei kis falu, Horuzsivka tanítójától, Oswiecim, Buchenwald és Dachau foglyától kaptam. Apám igazsága vezette az életemet, és általa lett részem abban a megtiszteltetésben, hogy hazám vezetője lehetek. Köszönöm édesanyámnak, Varvara Tyimofijivnának az óvó szeretetet és az imádságot. Bocsánatot kérek mindazért a fájdalomért, amelyet anyai szívének el kellett viselnie, különösen az utóbbi négy hónapban.
Drága barátaim! Büszke vagyok, hogy Önökkel együtt állhatok ezen a helyen.
Két hónappal ezelőtt ezt a teret, egész Ukrajna utcáit és tereit emberek milliói lepték el. Fivéreink és nővéreink, szüleink és gyermekeink, barátaink és szomszédjaink álltak éjjel és nappal, fagyban és hóesésben. Ukrajna lélegzetét visszafojtva lesett minden mozdulatot, minden itt elhangzott szót. Ukrajna szíve ezen a téren dobogott. A szabad emberek szerte a világon, távoli tájakra sodródott honfitársaink mellettünk álltak. Az ukránok a Függetlenség terén megmutatták az egész világnak, milyen a modern ukrán nemzet.
A bátor kiállás felébresztette a lelkünket. Mindnyájan éreztük, hogy Ukrajna polgárai vagyunk. Előjöttek képességeink, jó szándékunk, könyörületességünk. A nép, amelynek egyetlen fegyvere a hite és a meggyőződése volt, csodálatos, békés diadalt aratott. Ez a szabadság győzelme a zsarnokság felett, a jog diadala a jogtalanság felett, a jövő győzelme a múlt felett.
Ukrajna minden polgára győztesnek tekintheti magát. Kiharcoltuk a tisztességes választásokat, és december 26-án beteljesedett a sorsunk. Szabadon választottuk azt az utat, amelyen készek vagyunk elindulni előre és felfelé.
Döntésünk alapja a történelmünk. A bőséget választottuk, mert a szegénység nem alázhatja meg a földet, amelyet földművesek ekéje szánt.
Az igazságosságot választottuk, mert a törvénytelenség nem válhat normává egy olyan országban, amelyben Ruszka Pravda (Orosz igazság) néven már ezer éve törvénykönyv született.
A szabadságot választottuk, mert a zsarnokság nem uralkodhat a kozákok köztársaságának örökösei felett, hiszen itt már háromszáz évvel ezelőtt megíratott a világ első alkotmánya.
A függetlenséget választottuk, mert azoknak a nemzedékeknek vagyunk az utódai, amelyek évszázadokon át ábrándoztak az ukrán államról, s vérrel és verítékkel vívták ki a szabadságot. És megszületett ez az ukrán állam, amit választásunk is bizonyít. Győzelmünk az ukrán államiság ünnepe.
Ezen a napon emlékezzünk a hősökre, akik életüket adták a győzelemért: Oswiecim és a gulágok mártírjaira, az éhínségek, deportálások és a holokauszt áldozataira. Ma ők is látnak bennünket a Mennyekből, és biztos vagyok benne, hogy büszkék ránk!
Mi így választottunk, mert tudjuk, kinek a gyermekei és unokái vagyunk. Nem a múltban kell keresnünk a válaszokat a jövő kihívásaira. De mindig is óvni fogjuk a gyökereinket. Csak így maradhatunk önmagunk. Csak így lehetünk mindig győztesek!
Választásunk nagy reményeket szült. Ezek a remények jogosak és teljes mértékben reálisak.
Megvan mindenünk a sikerhez. Földünk kincsei kimeríthetetlenek. Honfitársaink tehetségét az egész világ tiszteli. Munkával és akarattal mindent elérhetünk!
Én egész Ukrajna elnöke vagyok. Én felelek azért, hogy működjenek a bányák a Donyecki-medencében és a Dnyeper-melléken, hogy üzemeljenek a kikötők a Fekete tengeren és a kereskedelmi útvonalak Galíciában. Mindent megteszek annak érdekében, hogy a szlobozsani és podoli parasztok asztalán mindig legyen kenyér. Ukrajna gazdagsága egyenlő a régió gazdagságával. Esküszöm, hogy megőrzöm és gyarapítom!
Mi, Ukrajna polgárai az egységes ukrán nemzet tagjai vagyunk. Bennünket nem lehet megosztani sem az általunk beszélt nyelv alapján, sem pedig hitünk és politikai nézeteink szerint. Azonos ukrán sors mindannyiunk sorsa. Azonos az ukrán büszkeségünk is. Büszkék vagyunk arra, hogy ukránok vagyunk!
Mi már megtettünk egy visszafordíthatatlan lépést a demokrácia felé. Csak a demokrácia képes megóvni azt, ami az ember számára a legértékesebb - a családját és a gyermekeit, a békét és a nyugalmat, a munkát és a jólétet. Csak a demokráciában a legnagyobb érték az emberi méltóság, a szabadság, az egyenlőség és a szolidaritás. Csak a demokratikus Ukrajnában válhat a nyelvek, kultúrák és vélemények sokszínűsége az ország kincsévé.
Esküszöm, hogy minden szülő taníttathatja gyermekeit atyái nyelvén. Mindenki imádkozhat a saját templomában. Mindenki számára biztosítjuk az önálló véleményalkotás jogát. Hallani fogjuk egymást, mert lesz szólásszabadság és független sajtó. A törvény előtt mindenki egyenlő lesz. A független bíróság mindenki jogát megvédi. Olyan államnak látom Ukrajnát, ahol a törvény az úr. Kormányunk demokratikus, tisztességes, szakértő és mindenekfelett hazafias lesz.
A vezetők és az emberek közé emelt falat lebontjuk. A megújult kormány tudni fogja a kötelességét, és munkáját a polgárok és az ország érdekében végzi majd. Egyaránt megtisztelő megbízatás lesz a kormányzati és az ellenzéki pozíció, ha az ember a hazáját szolgálja. Erkölcsös kormányzatunk lesz, olyan, amely képes egyesíteni a társadalmat.
Csak egységben és csak demokráciában leszünk képesek megoldani a nemzetünkre váró feladatokat. Önök találkozók ezrein beszéltek nekem erről. Én teljesíteni fogom akaratukat.
Önök munkát és megfelelő béreket szeretnének, Önök keserű szájízzel hagyják itthon a családjukat, hogy külföldön keressenek munkát.
Mi új munkahelyeket teremtünk. Aki dolgozni akar, annak lesz munkája és méltó fizetése. Semmi sem fogja Önöket meggátolni abban, hogy jólétet biztosítsanak a családjuknak. Mindenkit támogatni fogunk, aki munkát ad másoknak. A becsületes munkát tisztelni fogjuk.
Gazdag nemzetté leszünk.
Az Önök célja az igazságosság.
Mindent megteszek azért, hogy senkit se érjen hátrány. A gazdasági növekedés gyümölcsei elérhetők lesznek mindenki számára. Menni fogunk előre, de nem hagyjuk magukra azokat, akik megbetegedtek, vagy elfáradtak életük alkonyán. A kormány az utolsó kopijkáig az emberekre költi a költségvetési pénzeket. Folyamatosan emeljük a nyugdíjakat, segélyeket, a szociális programok forrásait. Az egészség megőrzése, az anya- és gyermekvédelem kormányom legfontosabb prioritásai között foglal helyet. Szolidáris nemzet leszünk.
Önök szeretnének már megszabadulni a folyamatos választások terhétől. Szeretnének becsületesen élni és dolgozni, és legális bérhez jutni.
Országunkban felszámoljuk a korrupciót, és a gazdaságot kivezetjük az árnyékból. Az adókat csökkentjük, de mindenkinek adóznia kell majd. Az üzleti élet elválik a kormányzattól. Mostantól a költségvetés már nem lesz senki fejőstehene. Állami tisztséget csak olyan személyek tölthetnek be, akiknek kiadásai összhangban vannak bevallott bevételeivel.
Tisztességes nemzetté leszünk.
Önök szeretnének lakóhelyük gazdái lenni. Nem szeretnék, hogy Önök helyett a magas hivatalokban hozzák a döntéseket. Visszaadjuk a helyi közösségek jogait. A közösség maga határozza meg az utca, a város vagy a falu arculatát. Önök maguk fogják megválasztani elöljáróikat, maguk keresik meg a pénzüket, és maguk költik is el. Önálló polgárok nemzetévé válunk.
Önök szeretnék megóvni gyermekiket a zülléstől, és tisztában vannak azzal is, hogy nemcsak kenyérrel élnek. Mi megvédjük szellemi örökségünket. Önökkel együtt, fáradhatatlanul ápolom az ukrán kultúra virágoskertjét, óvom öreg és fiatal fáit. Gyökereink nem engedik meg, hogy a történelem viharai ördögszekér módjára sodorjanak bennünket. Kultúránk rákényszeríti a világot arra, hogy megismerje egyediségünket. A kultúra nemzete leszünk!
Modern nemzetté válunk a dinamikus globalizálódó világban, és egyenlők leszünk az egyenlők között. Ukrajna jövőjének záloga a legmagasabb szintű oktatás, az élenjáró tudomány és a jövő technológiáinak alkalmazása. Minden tőlem telhetőt megteszek annak érdekében, hogy működésbe hozzam nemzetem intellektuális tartalékait. Az élre kerülünk, és mi leszünk a legjobbak!
Az ukránok elfoglalják méltó helyüket a nemzetek közösségében. Ukrajna nem lesz sem ütközőzóna, sem pedig egyesek versenypályája! Mi készek vagyunk tiszteletben tartani más államok érdekeit, de számomra és az Önök számára is Ukrajna nemzeti érdekei mindenek előtt valók!
Mi jó szándékkal és tisztelettel üdvözöljük valamennyi szomszédunkat Keleten és Nyugaton. Azért fogok dolgozni, hogy minden országgal stabil kapcsolatokat alakítsunk ki. Ukrajna megbízható partner lesz a régi és új veszélyek - a zsarnokság, a háború, a szegénység, a természeti katasztrófák és a terrorizmus - elleni küzdelemben. A biztonsághoz és jóléthez vezető utak közös meglelése Ukrajna felelőssége is. Mi készen állunk, hogy megfeleljünk ennek a kihívásnak.
Számunkra a jövőbe vezető út az, amelyen most jár az Egyesült Európa. Nekünk együtt kell haladnunk ezzel az Egyesült Európával. Egyazon civilizációhoz tartozunk, azonosak az értékeink. Történelmünk, gazdasági lehetőségeink és az emberek érdekei világos választ adnak arra a kérdésre, hová köt bennünket a sorsunk. A mi helyünk az Európai Unióban van, s nekem az az álmom, hogy Ukrajna is tagja lesz az Egyesült Európának. Európában Ukrajna történelmi esélyt kaphat arra, hogy feltárja lehetőségeit. Nemzeti stratégiánk: bátran és fáradhatatlanul menetelni a cél felé.
A társadalmi élet és az ukrán politika normaként tekint az európai követelményrendszerre.
Minden egyes, Európa felé megtett lépés újabb lehetőségeket jelent az ukránok milliói számára. Még nem is olyan régen sokaknak túlságosan távolinak tűnt az Európai Unióhoz való csatlakozás lehetősége, de a szabad európai népek már többször sürgették ezt az időpontot.
A gyors változások jelképeként tartják nyilván a Berlini fal leomlását, a varsói kerekasztal tárgyalásokat és a mi Majdanunkat!
A harmadik évezred történelmének nyitánya Ukrajnában volt!
Kedves barátaim, ambiciózus feladatokat tűztűnk magunk elé, de minden porcikámmal hiszek abban, hogy hamarosan elismerésre méltó tettek tanúi leszünk. Mindent megteszek azért, hogy kivétel nélkül minden ukrán bízzon a saját erejében, higgyen Ukrajnában, higgyen szülőföldjében!
Már bebizonyítottuk, hogy képesek vagyunk merészet álmodni, és szorgalmasan dolgozni. Készek vagyunk az önfeláldozásra, és tudunk sikeresek lenni!
Új lapot nyitottunk az ukrán történelemben. Ez a történelem gyönyörű lesz! Egységünkről, bátorságunkról, egymás megsegítéséről fog szólni.
Történelmünkben kiemelt helyet foglal el a kijevi Majdan. Ezen a téren fogunk erőt gyűjteni, és itt osztozunk majd az örömökben is. Ez a tér egy olyan szabad nemzet jelképe, amely bízik a saját erejében, és kezébe veszi jövőjének formálását.
Mindig felettünk lobog majd a kék-sárga nemzeti zászló, s hangok milliói zengik az ukrán Himnuszt.

Minden valóra válik, kedves barátaim, amit csak elterveztünk! Higgyenek Ukrajnában, szeressék Ukrajnát, szolgálják Ukrajnát!
Dicsőség mindnyájuknak! Dicsőség az Úrnak és dicsőség Ukrajnának! - zárta beszédét

Viktor Juscsenko.
 
Másodközlés esetén hivatkozzon a HROMADA - ra