TÁRSADALMI KILÁTÓ MAGYARORSZÁGI UKRÁNSÁG KRÓNIKÁJA TÖRTÉNELEM
IRODALOM UKRÁN KONYHA RECEPTJEI ARCHÍVUM
Szentmisével emlékeztek az Összefogás Napjára
Karácsonyköszöntő az Egyesületben
Közösségi Karácsony és jubileum
Vízkereszt Újpesten
Az ukrán kultúra napja Budapesten
Az ukrán kultúra napja Budapesten
 
foto
A budapesti ukránok február 25-én, a Budai Várban emlékeztek a legendás „Orosz triászra” – Markiján Saskevicsre, Iván Vahiljevicsre és Jakov Holovackijra. A Magyar Királyi Nyomdában, Budán ők nyomtatták ki 1837-ben a Dnyeszteri sellő almanachot, amelyre 1998 óta a MUKE által készíttetett emléktábla emlékeztet az egykori nyomda falán. Azóta az itt élő ukránok közössége minden év februárjának utolsó napjaiban ezen a helyszínen tartja az Ukrán Kultúra Napjának nyitó rendezvényét. Ez egy igazi közösségi esemény, amelyen a magyarországi ukrán közösségek felmutathatják az ukrán kultúra tisztelőinek közösségük szervezettségi és művészi színvonalát.
 A Várhegyen egybegyűlteket rövid beszéddel köszöntötte Hartyányi Jaroszláva, az Ukrán Országos Önkormányzat elnöke és Mihajlo Junger, az Ukrán Nagykövetség első titkára, majd pedig megkoszorúzták a Dnyeszteri sellő almanach szerzőinek emléktábláját.
 A koszorúzási ünnepség után a részvevőket külön busz szállította a pesti Hajós utcába, a MUKE székházába, ahol sor került az Egyesület Markiján Saskevics nevét viselő könyvtárának megnyitójára. A szalagot az Egyesület egyik legidősebb tagja, Drahomanova-Bartai Natália vágta át. Natália asszony emlékeztette a jelenlévőket arra az időre, amikor a közösség központja még a budai Szoboszlai utcában volt, és akkor, mintegy indulásképpen nagyapja, Mihajlo Drahomanov egyik kötetét ajándékozta az Egyesületnek.
 Hartyányi Jaroszláva elmondta, hogy a könyvtár állományának 95% Ukrajnából érkezett. A könyvek között megtalálhatjuk Tarasz Sevcsenko, Iván Franko, Leszja Ukrajinka, Vaszil Sztusz műveit, a MUKE gondozásában megjelent könyveket és időszaki kiadványokat. Az Egyesület tervbe vette egy hang- és filmtár kialakítását is. Ludmilla Szljuzko javasolta, hogy lehetőségeikhez mérten a jelenlévők is ajándékozzanak a könyvtárnak érdekes ukrán kiadványokat. Már elkészült a katalógus, és a könyvtár várja az olvasókat. A könyvtárat Stefuca Viktória könyvtáros mutatta be. Viktória a szegedi JATE ukrán nyelv és irodalom szakán végzett. Az olvasók heti két alkalommal, kedden és pénteken, 9-től 19 óráig válogathatnak a könyvek között.
 A vendégek útja az emeleti könyvtárból az alagsori színházterembe vezetett, ahol megtekinthették a Hromada 10. születésnapja alkalmából rendezett sajtó- és fotókiállítást. A standok kialakítása Olekszandr Hembik festőművész keze munkáját dicséri, a képanyagot Kravcsenko Jurij, a komáromi ukrán önkormányzat elnöke válogatta az Egyesület fotóarchívumából. A kétnyelvű folyóirat történetéről Hartyányi Jaroszláva tartott rövid előadást.
 Az irodalomkedvelő közösség február 25-én ünnepelte Leszja Ukrajinka születésének 135. évfordulóját. A jeles ukrán költőnőre unokahúga, Drahomanova-Bartai Natália emlékezett, aki részletesen beszélt jeles, apai ági felmenőiről, számos, eddig alig ismert tényt mondott el Leszja Ukrajinka családjáról. Felidézte az édesanya, Olena Pcsilka és a testvér, Izidóra Koszacs alakját, beszélt Leszja férjéről, Kliment Kvitkáról és két sógoráról, akiknek az üldözöttek szomorú sorsa jutott osztályrészül a szovjet világban.
 Akár szimbolikus jelentőséget is tulajdoníthatunk annak, hogy a Pászta városában született Valentina Zincsenko éppen ezen a napon, a jeles előd, Leszja Ukrajinka születésnapján mutathatta be Mályvák a vásznon című új verseskötetét. A kötetről nagy lelkesedéssel beszélt Hartyányi Jaroszláva, az Egyesület elnöke, ami érthető is, hiszen a MUKE ezidáig jobbára ukrán klasszikusok műveinek fordításait, tudományos-ismeretterjesztő és történelmi témájú munkákat adott ki. A verseskötet megjelenése körül Ludmilla Lasztoméri, Igor Sipajlo és Olekszandr Hembik bábáskodott. Az 500 példányban kiadott könyv megjelenési költségeit közösen fedezte a Magyarországi Nemzeti Kisebbségekért Alapítvány és az Ukrán Országos Önkormányzat. A nyomdai munkálatokat az Agroinform Nyomdában végezték.
 Ludmilla Lasztoméri, a kötete szerkesztője és a költőnő közeli barátnője Valentina Zincsenko alkotói elhivatottságáról, a verseket ihlető témákról, az emberekről, a hazaszeretetről, a szerelemről, a szellemi és személyes kapcsolatokról beszélt. Az olvasók figyelmébe és szeretetébe ajánlotta a kötetet, amelyben melegségre, jóságra, lelki emelkedettségre lelhetnek.
 Hartyányi Jaroszláva úgy ajánlotta a magyar olvasók figyelmébe a verseskötetet, mint egy különös önvallomást, amelyben könnyű felismerni, mit jelent a szerzőnek Ukrajna, életének hátrahagyott töredéke, a szülőháza. A költőnő már elég hosszú ideje él Magyarországon, s talán ezért is tud érzelmi hidat verni szülőföldje és Magyarország közé, mi több, úgy él itt, mint egy átültetett, de erős gyökereket eresztett, nyíló virág.
 A méltatások elhangzása után Medenci Román adta elő Kosz-Anatolszkij egyik népszerű dalát, majd pedig Valentina Zincsenko köszönte meg barátnőjének a kedves szavakat, a Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesületnek az erkölcsi és anyagi támogatást, a jelenlévőknek pedig azt, hogy a zord, téli idő ellenére ilyen sokan eljöttek a bemutatóra. Valentina Zincsenko utalt arra, hogy talán nem véletlen, hogy pont a kitűnő ukrán költőnő születésnapján adhatta át verseit az olvasóknak. A szerző az első példányt Drahomanova Natáliának ajándékozta, a másodikkal Hartyányi Jaroszlávának mondott köszönetet a támogatásért, a kedves, méltató szavakért és a versek értő befogadásáért. A harmadik példányt a kötet szerkesztője, Ludmilla Lasztoméri kapta a barátnő szóbeli ajánlásával: „Nyíljanak ezek a mályvák a te lelkedben!” Tiszteletpéldányt kapott még Igor Sipajlo és Olekszandr Hembik, a kötet gondozásáért és a szellemi ösztönzésért. Ezt követően Valentina Zincsenko felolvasott néhány verset a kötetből.
 Kellemes meglepetés érte a közönséget, amikor Mihajlo Vihulja lépett a színpadra, és előadta Valentina Zincsenko két versének – Életút – az utak gyűrűje és a Vártalak – általa megzenésített változatát. A szerző őt is megajándékozta egy kötettel, és elérzékenyülve jegyezte meg, hogy a versek zenei aláfestéssel is megállták a helyüket.
 Ukrán nyelven még Kormányos Olekszandra adott elő a kötetből. Stefuca Viktória magyarul (Kótyuk Iván és Grigássy Éva fordításai), Lilja Hembik pedig angolul (az Itt a tavasz című verset David Ewans fordította) szavalt.
 A könyvbemutató után az Ukrán Kultúra Napja zenei összeállítással folytatódott. Medenci Román a Két szín című dalt adta elő. Zongorán kísért Makausz Zsuzsa. Ljubov Tilnyák dombra-kísérettel énekelte a Holdvilágos éjszaka című dalt, Gluck: Orpheusz és Euridiké című operájából játszott egy zenei részletet Makausz Zsuzsa (zongora) és Olekszandr Scsur (szaxofon).
 Az Ungvári Állami Egyetemen diplomázott Mihajlo Junger követségi titkár hangsúlyozta, hogy a jelenlévők közül sokan úgy érezték, mintha odahaza, Ukrajnában lennének. Szerinte a rendezvény színvonala bármelyik külföldi ukrán közösség díszére vált volna. Valentina Zincsenko költészetéről szólva, Junger megjegyezte, hogy a szerző rendelkezik a teljes költői eszköztárral, de ez nem azt jelenti, hogy célhoz ért, hogy nincs tovább. Folytatni kell az útkeresést, hiszen a költészet olyan, mint egy kút – minél mélyebbre ásunk, annál tisztább vizet hozhatunk felszínre. Ami Valentina Zincsenkót illeti, ez még csak a kezdet, a kristálytiszta víz még a föld mélyén rejtezik. Mihajlo Junger erőt, egészséget, szakmai sikereket kívánt a költőnőnek a tiszta forráshoz vezető út bejárásához és ahhoz, hogy sikerüljön felülemelkednie a „hazacsere” okozta lelki törésen, amely kihatott női és alkotói énjére egyaránt.

 
 Tudósítónktól
 
Másodközlés esetén hivatkozzon a HROMADA - ra