Egyesület delegációja  Egyiptomban

Nagyjaink kegyelete

 

Két szellemóriásunk, Leszja Ukrajinka és szeretett nagybátyja, egyszersmind legfőbb mentora, Mihajlo Drahomanov, a sors akaratából egyszerre nyerte el az utókor hódolatát, Egyiptomban és Kijevben. A két kimagasló esemény közös résztvevője és összekötője, egyenes leszármazottúk, Natalia Drahomanova volt. Mi azonban  elsőként a MUKE  delegációját követjük, amely Ukrajinka bronz domborművével május 17.-én kelt útra a fáraók földjére, mégpedig az Egypt Air emblémája szerint egyenesen az egekbe röppenő Hórusz Napisten szárnyain.

2002 május 24. Az új Alexandriai Könyvtárban megtörtént Leszja Ukrajinka emléktáblájának átadása. A bronz domborművet - Bogdan Korzs szobrászművész alkotását - a Magyarországi Ukránok Kulturális Egyesülete készíttette és az Egyesület delegációja vitte Egyiptomba. Ukrajinka, mint tudjuk, élete utolsó három évében, 1910-13-ig tartózkodott Egyiptomban. Költészetében nagy szerepet játszott az ókori és az akkori idők  modern Egyiptoma.

Az ünnepségen, melyen az alexandriai kormányzó és a kairói Magyar Nagykövetség is képvieltette magát, beszédet mondott Taher A. Khalifa, a könyvtár ügyvezető igazgatója. A. Veszelovszkij, Ukrajna egyiptomi nagykövete Hartyányi Jaroszlavának adta át a szó elsőségét, aki a ceremónia hivatalos nyelvén, angolul, a következőket mondta:

"Excellenciás Uram, alexandriai Kormányzó Úr, Hölgyeim és Uraim!

A Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület nevében először is hálás köszönetemet fejezem ki Hoszni Mubarak köztársasági elnök úrnak, Alexandria kormányzójának, a Bibliotheca Alexandrina főigazgatójának, valamint Ukrajna és Magyarország nagykövetségeinek azért az értékes segítségért, melyet annak érdekéban nyújtottak, hogy ez az emléktábla megőrizze Leszja Ukrajinka egyiptomi tartózkodásának emlékét. Különösen nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ezt az emléktáblát a világhírű Alexandriai Könyvtárban helyezik el.

Egy távoli országból, Magyarországról hoztam ezt a táblát, mint három ország, Egyiptom, Magyarország és Ukrajna kulturális együttműködésének szimbólumát.

Egy magyar költőnő, Grigássy Éva volt az, aki Leszja Ukrajinka egyiptomi költészetét lefordította magyarra, és az ő erőfeszítéseinek köszönhető, hogy ma átadhatjuk ezt a művészi táblát az Alexandriai Könyvtárnak.

Szeretném reményemet kifejezni, hogy ez az emléktábla rövidesen megtalálja végleges helyét a könyvtárban és tágabb értelemben Egyiptomban, abban az országban, melyet Leszja Ukrajinka annyira szeretett és amely  csodálatos költészetének egyik fontos témája volt."

Az emlékmű átadásának végén Grigássy Éva a kegyelet fehér virágait helyezte el Ukrajinka bronz portréja előtt, mely a szertartás idejére egy magyar és ukrán zászlóval díszített asztalon kapott helyet. A dombormű a továbbiakban a könyvtár épületében egy emlékfalra kerül, azoknak az íróknak és költőknek a társaságában, akiknek az életműve szorosan kötődik Egyiptomhoz és Alexandriához. Itt helyezik majd el többek között Kavafisz és Durell emléktábláját is.

Delegációnkat fogadta a Kairói Ukrán Nagykövetség, az ennek égisze alatt működő Kairói Ukrán Női Klub, továbbá Kádár László Egyiptomi Magyar Nagykövet, aki megköszönte Egyesületünknek, hogy gyarapítja Magyarország jóhírét. Az emléktábla átadását megelőző szervezésben, továbbá a delegáció számos kulturális programjában  tevékeny és szíves részvételt tanúsított dr. Lázár Imre kairói magyar kultúrtanácsos úr és felesége.