A hazai kisebbségekhez tartozók létszáma, 2001

  Kisebbség A nemzetiséghez
 tartozást vallók
Az anyanyelvet
 vallók
Családi, baráti közösségben
 a nyelvet használók
A nemzetiségi kulturális
 értékekhez, hagyományokhoz
 kötődők
1 Cigány 190046 48685 53323 129259
2 Német 62233 33792 53040 88416
3 Szlovák 17692 11816 18056 26631
4 Horvát 15620 14345 14788 19715
5 Román 7995 8482 8215 9162
6 Ukrán 5070 4885 4519 4779
7 Szerb 3816 3388 4186 5279
8 Szlovén 3040 3187 3119 3442
9 Lengyel 2962 2580 2659 3983
10 Görög 2509 1921 1974 6140
11 Bolgár 1358 1299 1118 1693
12 Ruszin 1098 1113 1068 1292
13 Örmény 620 294 300 836